Raamatupidamisteenused Eestis
Audiitorteenused
Raamatupidamisteenused Soomes, nõustamine
 
 
 
 

Raamatupidamisteenused Soomes, nõustamine

Prindi
 

Oleme osutanud raamatupidamisteenuseid üle 20 aasta Eestis ja Soomes ning meie töötajatel on rahvusvahelise finantsarvestuse kogemus.

Raamatupidamisteenuseid Soomes  osutame  Soomes registreeritud firmadele ning  Eesti äriühingute  püsivatele tegevuskohtadele ja esindustele Soomes. Soome raamatupidamine toimub  vastavalt  Soomes kehtivatele raamatupidamist ja maksustamist reguleerivatele õigusaktidele. Palgaarvestuses juhindume lisaks vastava tegevusala kollektiivlepingust.

Nõustame Soomes tegevust alustavaid ettevõtteid Soome maksude osas, hoiame oma kliente kursis nende tegevust puudutava seadusandluse muudatustega.

Koostame seaduses ettenähtud  maksudeklaratsioonid Soome maksuametile ning kindlustusfirmadele ning esitame need elektroonselt. Esindame kliente Soome maksuametis.

Kliendi soovil pakume  projekti- ja kulukohapõhist arvestust ning võrdlust eelarvega. Kliendile edastame igakuiselt bilansi, kasumiaruande, ostu- ja müügireskontrad, koopiad maksudeklaratsioonidest ja muud kliendiga kokkulepitud raportid.

Raamatupidamisteenuse osutamine Soomes toimub tunnihinnaga 50€/tund, mis sisaldab ka jooksvat nõustamist. Väimalik on ka raamatupidamise kandepõhine hind.

 

 
 
       www.ratonell.ee