Raamatupidamisteenuste hinnakiri Eestis

 

Raamatupidamisteenuse kuu hind

 

Raamatupidamisteenus sisaldab:

 1. Kõikide ettevõtte majandustegevust kajastavate raamatupidamise esmadokumentide rühmitamist, kontrollimist, raamatupidamiskannete koostamist,
 2. Finantsraamatupidamise aruandluse, maksudeklaratsioonide, statistiliste aruannete, aastaaruande koostamist,
 3. Ostjate ja tarnijate arvestuse pidamist, põhivarade arvestuse pidamist, aruandvate iskute arvestuse pidamist, palgaarvestuse pidamist,
 4. Kliendi jooksvat informeerimist ebakorrektselt dokumenteeritud tehingutest, puudustest algdokumentide vormistamist, jm, teenuse osutamisega seoses tehtud tähelepanekutest,
 5. Kliendi igakuist informeerimist võlgnikest ja tasumata arvetest reskontro arvestuse alusel, kokkulepitud aruannete esitamist kliendile.
 6. Kliendi nõustamist

 

Raamatupidamise  hind sõltub raamatupidamistöö mahust.  Arvestusühikuteks on:

 1. Müügiarved
 2. Ostuarved
 3. Sularaha ja kaardimakse kviitungid ja arved
 4. Kassaorderid
 5. Põhivara amortisatsiooni kanded (1 põhivara = 1 arvestusühik)
 6. Laoarvestuse kanded
 7. Pangaoperatsioonide kanded               

 

Kuu hinnad vastavalt arvestusühikute mahule (lisandub käibemaks):

Alates 300  arvestusühikust  kokkuleppel
Kontserni raamatupidamine kokkuleppel

Igakuine palgaarvestus ja TSD deklaratsiooni koostamine:


Eeltoodud raamatupidamisteenuse kuu hinnale ei lisandu tasusid, põhivarade arvestuse, aruandeliste isikute arvestuse  ega lähetuskulude aruannete koostamise eest. Samuti ei lisandu tasusid kliendile või ametkondadele esitatavate  aruannete eest. Erandiks on aastaaruanne, mille koostamise ja esitamise hind on ühe kuu teenuse hind.
Raamatupidamisteenuse püsikliendi jaoks on konsultatsiooniteenus Eestis tegutsevale firmale  tasuta.

 


Raamatupidamisteenuse tellimine tunnihinna alusel

Tunnihinna alusel teostame järgmisi töid ja teenuseid:

Tunnihinnad:
Eestis tegutseva ettevõtte raamatupidamisteenuse tunnihind on 35 €, millele lisandub käibemaks.

Eestis tegutseva ettevõtte, kellele aruandlus koostatakse nii eesti kui soome keeles teenuse tunnihind on 40 €, millele lisandub käibemaks.

Teenuse tunnihind Eesti äriühingutele, kelle tegevus toimub nii Eestis kui Soomes ja kelle Soomes toimuva tegevuse osas tuleb  pidada eraldi Soome seadusandlusele allutatud raamatupidamisarvestust (kogu ettevõtte finantsarvestuse osana) on 50€ / t

 

Konsultatsiooniteenuse hind

 

Rahvusvahelise maksustamise alase konsultatsiooni ühekordne tunnihind mittelepingulise kliendi jaoks on 110 € + käibemaks.

 

Küsi hinnapakkumist!