Raamatupidamisteenuste hinnakiri Eestis
Raamatupidamisteenuse hind Soomes
 
 
 
 

Raamatupidamisteenuste hinnakiri Eestis

Prindi
 

 

Raamatupidamisteenuse kuu hind

 

Raamatupidamisteenus sisaldab:

 1. Kõikide ettevõtte majandustegevust kajastavate raamatupidamise esmadokumentide rühmitamist, kontrollimist, raamatupidamiskannete koostamist,
 2. Finantsraamatupidamise aruandluse, maksudeklaratsioonide, statistiliste aruannete, aastaaruande koostamist,
 3. Ostjate ja tarnijate arvestuse pidamist, põhivarade arvestuse pidamist, aruandvate iskute arvestuse pidamist, palgaarvestuse pidamist,
 4. Kliendi jooksvat informeerimist ebakorrektselt dokumenteeritud tehingutest, puudustest algdokumentide vormistamist, jm, teenuse osutamisega seoses tehtud tähelepanekutest,
 5. Kliendi igakuist informeerimist võlgnikest ja tasumata arvetest reskontro arvestuse alusel, kokkulepitud aruannete esitamist kliendile.
 6. Kliendi nõustamist

 

Raamatupidamise  hind sõltub raamatupidamistöö mahust.  Arvestusühikuteks on:

 1. Müügiarved
 2. Ostuarved
 3. Sularaha ja kaardimakse kviitungid ja arved
 4. Kassaorderid
 5. Põhivara amortisatsiooni kanded (1 põhivara = 1 arvestusühik)
 6. Laoarvestuse kanded
 7. Pangaoperatsioonide kanded               

 

Kuu hinnad vastavalt arvestusühikute mahule (lisandub käibemaks):

 • kuni 50 arvestusühikut kuus      65 € 
 • 51-75                                           100 €
 • 76-100                                         150 €                                                                                   
 • 101-125                                        200 €
 • 126-150                                        250 €
 • 151-175                                        300 €
 • 176-200                                        350 €
 • 201-225                                        375 €
 • 226-250                                        400 €
 • 251-275                                        425 €
 • 276-300                                        450 € 

Alates 300  arvestusühikust  kokkuleppel
Kontserni raamatupidamine kokkuleppel

Igakuine palgaarvestus ja TSD deklaratsiooni koostamine:

 • 1 töötaja kuupalgaline -      5 € inimene
 • 1 töötaja tunnipalgaline  -10 € inimene


Eeltoodud raamatupidamisteenuse kuu hinnale ei lisandu tasusid, põhivarade arvestuse, aruandeliste isikute arvestuse  ega lähetuskulude aruannete koostamise eest. Samuti ei lisandu tasusid kliendile või ametkondadele esitatavate  aruannete eest. Erandiks on aastaaruanne, mille koostamise ja esitamise hind on ühe kuu teenuse hind.
Raamatupidamisteenuse püsikliendi jaoks on konsultatsiooniteenus Eestis tegutsevale firmale  tasuta.

 


Raamatupidamisteenuse tellimine tunnihinna alusel

Tunnihinna alusel teostame järgmisi töid ja teenuseid:

 • Kogu aruandeaasta raamatupidamine koos aastaaruande koostamisega üks kord aastas peale aruandeaasta lõppu. Põhimõtteliselt võimalik ettevõtja puhul, kes ei ole käibemaksukohuslane;
 • Raamatupidamise tagasihaarav kontrollimine, korrastamine ja vajadusel parandamine, maksudeklaratsioonide parandamine
 • Raamatupidamisteenus  ettevõttele Eestis , kelle kuu dokumendimahtu on raske prognoosida,  või kelle kuu dokumendimaht on kuuti väga erinev

Tunnihinnad:
Eestis tegutseva ettevõtte raamatupidamisteenuse tunnihind on 35 €, millele lisandub käibemaks.

Eestis tegutseva ettevõtte, kellele aruandlus koostatakse nii eesti kui soome keeles teenuse tunnihind on 40 €, millele lisandub käibemaks.

Teenuse tunnihind Eesti äriühingutele, kelle tegevus toimub nii Eestis kui Soomes ja kelle Soomes toimuva tegevuse osas tuleb  pidada eraldi Soome seadusandlusele allutatud raamatupidamisarvestust (kogu ettevõtte finantsarvestuse osana) on 50€ / t

 

Konsultatsiooniteenuse hind

 

Rahvusvahelise maksustamise alase konsultatsiooni ühekordne tunnihind mittelepingulise kliendi jaoks on 110 € + käibemaks.

 

Küsi hinnapakkumist!

 
 
       www.ratonell.ee